Opublikowano

Ewidencja czasu pracy pracownika – jak się ją prowadzi i w jakim celu?

Czas pracy pracownika jest na tyle ważny i cenny zarówno dla pracodawcy, jaki i pracownika, że prowadzone są na ten temat statystyki. Statystyki, których prowadzenie jest obowiązkiem pracodawcy.

W jakim celu prowadzone są statystyki na temat czasu pracy?

Ewidencja czasu pracy pracownika stanowi niezbędny element jego zatrudnienia w firmie. Może być ona przez firmę prowadzona w dowolnej formie. Godziny pracy, które są wpisane do karty ewidencji czasu są podstawą do wypłacenia zarobku za dany okres rozliczeniowy.

Jakie elementy zawarte są w karcie ewidencji?

W karcie przygotowanej przez pracodawcę powinny znaleźć się takie elementy jak:
– godziny pracy w czasie dnia
– godziny pracy w nocy
– godziny pracy w święta
– nadliczbowe godziny pracy
– dyżury
– urlopy
– nieobecności w pracy – usprawiedliwione
– nieobecności w pracy – nieusprawiedliwione
W zależności od potrzeby pracodawca może poszerzyć zakres karty ewidencji według własnego uznania. Nie ma żadnych regulacji, co do tego jak powinna ona wyglądać. Istnieje tutaj pełną dowolność. Do tak przygotowanego zestawienia powinny być dołączone między innymi wnioski urlopowe oraz zwolnienia lekarskie.

Jak wcześniej wspomniano to od ilości przepracowanych godzin oraz dnia i jego pory zależy między innymi otrzymane wynagrodzenie. Zatem przeprowadzenie takich statystyk są nie tylko konieczne, lecz również potrzebne w codziennym funkcjonowaniu firmy.