Opublikowano

Korzyści z monitora CT do diagnostyki

Jedną z najbardziej znaczących korzyści z monitora CT jest wzrost ogólnej jakości. Jak już wspomniano, monitory CT mogą wykryć wady, które są ukryte wewnątrz produktu. Pozwala to producentom na skorygowanie kwestii, zanim staną się one problemem. Monitory CT mogą również śledzić postępy działań w zakresie kontroli jakości w czasie. Pomoże to operatorom określić, kiedy ostatecznie naprawili swoje problemy, a kiedy wymagają one większej uwagi.

Monitory CT https://alstor.pl/medycyna/stacja-rtg/ mają również możliwość podłączenia do innych urządzeń produkcyjnych. Pozwoli to producentom w pełni wykorzystać dane, które dostarczają systemy monitorowania TK. Informacje te mogą być następnie wykorzystane do dostosowania maszyn, aby produkować bardziej spójne partie produktów.

Monitory CT mają również możliwość raportowania czasu, jaki zajmie naprawa konkretnych problemów. Pozwoli to producentom wprowadzić odpowiednie zmiany i mieć produkty gotowe do wysyłki w odpowiednim czasie.

Wady monitora CT

Chociaż monitory CT są niezwykle użytecznym sprzętem, mają pewne wady, które należy rozważyć. Wykorzystanie promieniowania rentgenowskiego będzie miało wpływ na środowisko w hali produkcyjnej. Należy również zauważyć, że dane dostarczane przez monitory CT są tylko tak dokładne, jak oprogramowanie, które jest używane do analizy danych. Jeśli oprogramowanie nie jest odpowiednio zaprogramowane, dane nie będą tak dokładne, jak powinny być.

Monitory CT są również bardzo drogie w porównaniu do niektórych innych rodzajów monitorów diagnostycznych. Są to również bardzo duże maszyny i mogą nie pasować do mniejszych obszarów produkcyjnych. Wymagają również wykwalifikowanych operatorów, którzy wiedzą, jak prawidłowo odczytać dane.

Monitor PET

Monitory PET to najnowszy i najbardziej zaawansowany typ monitora diagnostycznego. Są one idealne dla branż, w których występuje wiele materiałów lub powłok. PET oznacza technologię obrazowania fluorescencyjnego penetracyjnego i odnosi się do specjalnego oprogramowania do obrazowania, które jest używane.

Oprogramowanie do obrazowania wykorzystuje szersze spektrum światła, aby wykryć więcej wad na produkcie niż robią to monitory CT. Może ono wykryć wady, które są tak małe jak jedna dziesiąta cala. Monitory PET są również doskonałe do wykrywania wad produktów, które mają wiele materiałów i powłok.

Różny rodzaj jakości monitora

Dzieje się tak dlatego, że używają one dłuższej długości fali światła i mogą przenikać przez grubsze materiały. To pozwala im znaleźć wady, które są ukryte wewnątrz produktów. Dane, które są dostarczane przez monitory PET są również bardzo szczegółowe. Nie tylko poda dokładną lokalizację wady, ale także powie użytkownikowi, jaki typ wady jest obecny. Dzięki temu producenci będą wiedzieć, czy wada będzie miała negatywny wpływ na produkt końcowy, czy jest to po prostu kwestia kosmetyczna, która wymaga naprawy.

Monitory PET dostarczają również danych, które są bardziej porównywalne z badaniami laboratoryjnymi. Ułatwia to porównywanie danych z wielu partii i określanie postępu wysiłków w zakresie kontroli jakości.