Opublikowano

Jakie rodzaje styków pomocniczych dostępne są na rynku?

styk pomocniczy

Styki pomocnicze dzielimy przede wszystkim na styki czołowe i styki boczne. W zależności od tego, jaki rodzaj styków wybierzemy, odpowiednio wysokość lub szerokość całego zestawu będzie większa. Należy też pamiętać, że większość styczników ma już wbudowane podstawowe styki pomocnicze, które różnią się od styków głównych tym, że mają mniejszą obciążalność.

Różnice pomiędzy rodzajami

W obrocie dostępnych jest wiele różnych rodzajów styków pomocniczych – bocznych i czołowych. Różnią się one przede wszystkim konstrukcyjnie – styki pomocnicze wyposażone są bowiem w różne ilości i kombinacje styków.

Po pierwsze

Na rynku dostępne są styki normalnie zwarte oznaczane symbolem NC. Ten symbol bierze się od angielskiego sformułowania Normal Connect. Taki styk charakteryzuje się tym, że jego rezystencja równa się zero. 

Po drugie

Można kupić styki normalnie otwarte oznaczone symbolem NO pochodzącego od angielskiego sformułowania Normal Open. Rezystencja takiego styku jest nieskończenie wielka.

Po trzecie 

Styki pomocnicze występują w formie styków przełącznych oznaczanych symbolem NCNO. Jak sama nazwa wskazuje, tego rodzaju styków używa się do przełączania pomiędzy stykiem typu NC a stykiem typu NO.

Podsumowując, styki pomocnicze występują w formie styków bocznych i czołowych. Obydwa te rodzaje styków dostępne są natomiast w trzech różnych odmianach: styków typu NC, styków typu NO oraz styków przełącznych. Podczas doboru styków należy zatem dokładnie doprecyzować parametry budowanego zestawu, żeby kupić odpowiednie styki pomocnicze.